Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Rada Zakładowa:

Dr Jan Ryś ~ Przewodniczący

Mgr Teresa Heichel-Szaran ~ Wiceprzewodniczący

Dr Ewa Fogelzang-Adler ~ Wiceprzewodniczący

Dr Wiesława Kogut ~ Sekretarz

Prof. UP dr hab. Józef Żychowski ~ Skarbnik

Mgr Helena Ples ~ Członek Rady

Dr Ewa Wójcik ~ Członek Rady

Dr Ewa Dyduch ~ Członek Rady

Dr Adam Bańdo ~ Członek Rady

Dr Piotr Lewik ~ Członek Rady

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. Jan Lach ~ Przewodniczący

Dr hab. prof. UP Andrzej Rzepka ~ Członek

Dr Ryszard Ślęczka ~ Członek

Dr Marzena Klaczak ~ Członek

Copyright @ Kama, Kraków 2008